АВТО ТЭЭВЭР

Сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэх болсон авто машины тээврийн үйлчилгээг та бүхэндээ үзүүлж байна. Бид ТИР конвенцийн дагуу гэрээнд нэгдсэн бүхий л улс орнуудаас ачаа барааг цаг тухай бүрт нь эх орондоо тээвэрлэн авчирч байна. Авто тээвэр нь европоос ачаа бараа авчрах хамгийн богино хугацаанд хийгдэх тээвэр бөгөөд та ачаагаа хурдан авчрах шаардлага байгаа бол бидэнд хандаарай.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s