ДАЛАЙН ТЭЭВЭР

Далайн тээвэр нь дэлхийд хамгийн хямд бөгөөд аюулгүй тээвэрт тооцогддог бөгөөд энэ ч манай улсад тээврийн зардлыг хямд байлгах гол сонголт байсаар байна. Бид далайн тээврийн хамгийн өргөн сүлжээ бүхий топ 4 компаний үйлчилгээг ашиглан далайн тээвэрлэлтийг хийдэг.

БНХАУ-ын далайн тээврийн Тяньжин боомтоор дамжин өнгөрөх энгийн ачааны вагон болон чингэлэг тээвэр, аюултай, химийн ачааг он жилийн туршлагатай мэргэжлийн агентуудаар дамжуулан гүйцэтгүүлдэг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s