DAT

DAT нөхцөлөөр худалдагч болон худалдан авагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 1 Худалдагчийн үүрэг хариуцлага. 1.1. Худалдагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлага Худалдагч нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, барааны худалдааны нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг шилжүүлнэ.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно. 1.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй…

CIP

CIP –Carriage and Insurance Paid To (named port of destination) буюу CIP- Даатгал ба Тээвэрлэлт төлөгдсөн (нэрлэсэн очих/хүрэх боомт ) Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг өөрийн нэрлэсэн тээвэрлэгчээр “нийлүүлэх нэрлэсэн газар буюу нэрлэсэн очих/хүрэх боомт” хүртэл хүргэж өгнө.Нэрлэсэн очих/хүрэх боомт нь худалдан авагчийн улсын газар байх бөгөөд энэ нь нийлүүлэлтийн эцсийн цэг байх…

CPT

CPT нөхцөлөөр худалдагч болон худалдан авагч дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ. 1 Худалдагчийн үүрэг хариуцлага. 1.1.  Худалдагчийн ерөнхий үүрэг хариуцлагаХудалдагч нь худалдааны гэрээний дагуу бараа, барааны худалдааны нэхэмжлэх болон бусад шаардлагатай баримт бичгүүдийг шилжүүлнэ.Худалдагч, худалдан авагч талууд хүлээн зөвшөөрсөн болон худалдааны практик заншлын дагуу бичиг баримтуудыг электрон байдлаар шилжүүлж болно. 1.2.  Лиценз , зөвшөөрөл, аюулгүй гаалийн…

FCA

Free Carrier (named place) буюу FCA-Тээвэрлэх хүртэл чөлөөтэй (нэрлэсэн газар Энэ нөхцөлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг худалдагчийн зөвшөөрсөн “нэрлэсэн нийлүүлэх газар”-т эсвэл тохиролцсон өөр нэрлэсэн газарт худалдан авагчийн нэрлэсэн тээвэрлэгч эсвэл түүний санал болгосон гуравдагч этгээдийн мэдэлд хүлээлгэн өгнө. Талууд нэрлэсэн газрын ачаа барааг нийлүүлэх цэгийг нарийн тодорхойлж чадвал тэр цэг дээр эрсдэл худалдан…

EXW

Ex Works (named place) буюу EXW-үйлдвэрээс (нэрлэсэн газар Энэ нөхцлөөр худалдагч/экспортлогч/ үйлдвэрлэгч нь ачаа барааг худалдагчийн “нэрлэсэн газарт” худалдан авагчийн мэдэлд хүлээлгэн өгнө.Худалдагчийн нэрлэсэн газар нь худалдагчийн зөвшөөрсөн газар байх бөгөөд түүний агуулах, үйлдвэрийн газрын аль нэг байж болно. Тус нөхцлийг тээврийн бүх төрөлд болон холимог тээвэрт ашиглах бөгөөд голчлон дотоодын худалдаанд түлхүү ашигладаг, дотоодын…

АВТО ТЭЭВЭР

Сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэх болсон авто машины тээврийн үйлчилгээг та бүхэндээ үзүүлж байна. Бид ТИР конвенцийн дагуу гэрээнд нэгдсэн бүхий л улс орнуудаас ачаа барааг цаг тухай бүрт нь эх орондоо тээвэрлэн авчирч байна. Авто тээвэр нь европоос ачаа бараа авчрах хамгийн богино хугацаанд хийгдэх тээвэр бөгөөд та ачаагаа хурдан авчрах шаардлага байгаа бол бидэнд…

ЦУГЛУУЛБАР АЧААНЫ ТЭЭВЭР

Бид чингэлэг хүрэхгүй бага хэмжээний ачааг Хонгконг, БНАХУ, БНСУ-д бүтэн чингэлэг болгон дэлхийн өнцөг булан бүрээс цуглуулан тээвэрлэлтийг амжилттай зохион байгуулж хүргэж байгаа билээ. Мөн бид та бүхэнд цаг хугацааны хувьд ч, үнэ хөлсийн хувьд ч давуу талтай Агаар-Далай хослуулсан тээврийг санал болгож байна. Таны ачаа бараа дэлхийн аль ч газарт байсан агаарын тээвэрээр тээвэрлэн дамжин…