АВТО ТЭЭВЭР

Сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэх болсон авто машины тээврийн үйлчилгээг та бүхэндээ үзүүлж байна. Бид ТИР конвенцийн дагуу гэрээнд нэгдсэн бүхий л улс орнуудаас ачаа барааг цаг тухай бүрт нь эх орондоо тээвэрлэн авчирч байна. Авто тээвэр нь европоос ачаа бараа авчрах хамгийн богино хугацаанд хийгдэх тээвэр бөгөөд та ачаагаа хурдан авчрах шаардлага байгаа бол бидэнд…

ЦУГЛУУЛБАР АЧААНЫ ТЭЭВЭР

Бид чингэлэг хүрэхгүй бага хэмжээний ачааг Хонгконг, БНАХУ, БНСУ-д бүтэн чингэлэг болгон дэлхийн өнцөг булан бүрээс цуглуулан тээвэрлэлтийг амжилттай зохион байгуулж хүргэж байгаа билээ. Мөн бид та бүхэнд цаг хугацааны хувьд ч, үнэ хөлсийн хувьд ч давуу талтай Агаар-Далай хослуулсан тээврийг санал болгож байна. Таны ачаа бараа дэлхийн аль ч газарт байсан агаарын тээвэрээр тээвэрлэн дамжин…

ДАЛАЙН ТЭЭВЭР

Далайн тээвэр нь дэлхийд хамгийн хямд бөгөөд аюулгүй тээвэрт тооцогддог бөгөөд энэ ч манай улсад тээврийн зардлыг хямд байлгах гол сонголт байсаар байна. Бид далайн тээврийн хамгийн өргөн сүлжээ бүхий топ 4 компаний үйлчилгээг ашиглан далайн тээвэрлэлтийг хийдэг. БНХАУ-ын далайн тээврийн Тяньжин боомтоор дамжин өнгөрөх энгийн ачааны вагон болон чингэлэг тээвэр, аюултай, химийн ачааг он жилийн…