ДАЛАЙН ТЭЭВЭР

Далайн тээвэр нь дэлхийд хамгийн хямд бөгөөд аюулгүй тээвэрт тооцогддог бөгөөд энэ ч манай улсад тээврийн зардлыг хямд байлгах гол сонголт байсаар байна. Бид далайн тээврийн хамгийн өргөн сүлжээ бүхий топ 4 компаний үйлчилгээг ашиглан далайн тээвэрлэлтийг хийдэг. БНХАУ-ын далайн тээврийн Тяньжин боомтоор дамжин өнгөрөх энгийн ачааны вагон болон чингэлэг тээвэр, аюултай, химийн ачааг он жилийн…